OVER ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze pagina biedt informatie over wie we zijn en de wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van www.autosmart.co.uk

Om u te helpen met het vinden van de informatie die u zoekt hebben we deze algemene voorwaarden in 4 delen verdeeld. De zijn:

Bekijk informatie over Autosmart A. Informatie over Autosmart: U kunt hier zien hoe u met ons contact kunt opnemen of onze geregistreerde bedrijfsgegevens bekijken
Bekijk de gebruiksvoorwaarden voor onze website B. Gebruiksvoorwaarden voor de website: U kunt hier de wettelijke voorwaarden die van toepassing zijn als u autosmart.co.uk opent, browst en gebruikt.
Bekijk ons privacy- en cookiebeleid C. Privacy- en cookiebeleid U kunt hier ontdekken welke persoonlijke gegevens autosmart.co.uk over u verzamelt en gebruikt als u deze website opent, browst en gebruikt (met inbegrip van registratie voor deze website) en zien welke rechten u hebt om ons gebruik van uw persoonlijke gegevens te controleren.

DEEL A: INFORMATIE OVER AUTOSMART INTERNATIONAL LIMITED

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Autosmart International Limited, een in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf (Het bedrijfsregistratienummer is 1395515 ENGLAND) met hoofdkantoor in Lynn Lane, Shenstone, Lichfield, WS14 0DH. Het btw-nummer van ons bedrijf is 834874788. Tenzij anders vermeld, gebruik we de termen “AUTOSMART”, “Autosmart International Limited”, “we” en “ons” op deze website om te verwijzen naar Autosmart International Limited in deze voorwaarden voor deze website die de gebruiksvoorwaarden voor de website, het privacy- en cookiebeleid en onze algemene verkoopvoorwaarden omvatten (“Voorwaarde voor de website”).

Als u ons iets wil vragen (over onze producten en diensten, deze website, onze voorwaarden of iets anders),  neem dan contact met ons op.

DEEL B: GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE:

De voorwaarden voor de website hebben betrekking op uw gebruik van de AUTOSMART-website op www.autosmart.co.uk (de website) en op elke bestelling die u op de website plaatst. De voorwaarden voor de website zijn van toepassing ongeacht de manier waarop u de website opent, met inbegrip van eender welke technologie of eender welk toestel waarmee AUTOSMART de website voor u beschikbaar maakt bij u thuis, onderweg of in de winkel. U moet deze voorwaarden voor de website zorgvuldig lezen en we raden aan dat u een kopie afdrukt voor raadpleging in de toekomst. Door de website te openen, te browsen, te gebruiken, zich te registeren of een bestelling te plaatsen bevestigt u dat u deze voorwaarden voor de website volledig gelezen en begrepen hebt en dat u ermee akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met de volledige voorwaarden, maak dan a.u.b. geen gebruik van deze website.

Alle juridische mededelingen op deze website die betrekking hebben op uw gebruik van de website in combinatie met alle toepasselijke voorwaarden en ons privacybeleid bepalen uw gebruik van deze website.  Het gebruik van de site www.autosmart.co.uk houdt volledige aanvaarding in van de algemene gebruiksvoorwaarden die hierna beschreven zijn. De gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd of aangevuld worden, gebruiker van de Autosmart-website worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te lezen.

Deze site is normaal gezien op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking door technisch onderhoud kan door Autosmart International Limited bepaald worden. We proberen dan de data en uren van de interventie op voorhand te communiceren.

De website www.autosmart.co.uk wordt regelmatig geüpdatet. Op dezelfde manier kunnen juridische mededelingen te allen tijde gewijzigd worden: ze worden niettemin aan de gebruiker opgelegd. Daarom wordt deze uitgenodigd ze zo vaak mogelijk te raadplegen.

GEBRUIK VAN HET MERK AUTOSMART

U mag geen productfoto, bedrijfstitel, benaming, serviceteken, handelsmerk of andere handelsnaam of stijl van Autosmart International Limited (“Merk AUTOSMART”) gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen dergelijke toestemming of goedkeuring waarnaar in deze clausule verwezen wordt, op elk moment intrekken door u op de hoogte te brengen van deze terugtrekking.

Autosmart erkent het belang van gegevensbescherming. Daarom heeft Autosmart deze verklaring opgesteld, waarin we u vertellen hoe wij de persoonsgegevens gebruiken die u aan ons verstrekt.

WAAROM MOET AUTOSMART PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN BEWAREN?

Wij moeten persoonsgegevens verzamelen om diensten aan u te kunnen leveren en om met u te corresponderen in verband met deze diensten. Wij zorgen er steeds voor dat de door ons verzamelde en gebruikte informatie past bij dit doel en dat dit geen inbreuk op uw privacy inhoudt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners die Autosmart inschakelt bij de dienstverlening aan u. Onze onderaannemers zijn verplicht uw gegevens geheim te houden en mogen ze alleen gebruiken voor het uitvoeren van de dienst die ze namens ons aan u leveren. Zodra aan uw serviceverzoek is voldaan, verwijderen ze de gegevens conform de procedures van Autosmart. In geval wij gevoelige persoonsgegevens willen doorgeven aan een derde, zullen we dat alleen doen als u vooraf toestemming heeft verleend of als de wet dat vereist.

WELKE SOORTEN GEGEVENS VALLEN ONDER DEZE VERKLARING?

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die u via de website aan ons verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening aan u.

Voorbeelden zijn: Uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens.

HOE GEBRUIKT AUTOSMART MIJN GEGEVENS?

Autosmart zorgt ervoor dat de verwerking (d.w.z. de verzameling, de opslag en het gebruik) van de informatie die u verstrekt, voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU. Wij zorgen er zo goed mogelijk voor dat uw gegevens correct en actueel zijn en dat ze niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. In sommige gevallen is de bewaartermijn van de gegevens wettelijk vastgelegd. Vaak zal Autosmart echter op basis van eigen inzicht zorgen dat gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is in het kader van onze normale bedrijfsvoering.

We willen hinder voorkomen en zullen geen vragen stellen die onnodig zijn of niet ter zake doen. Bovendien hanteren wij strikte maatregelen en procedures ten aanzien van de gegevens die u verstrekt, zodat de kans op ongeoorloofde toegang of verstrekking zo veel mogelijk beperkt wordt.

UW KEUZES

U kunt zelf bepalen of u gegevens wilt verstrekken en zo ja, welke gegevens u verstrekt. Het verstrekken van persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis. Maar let op: als u besluit om geen gegevens te verstrekken, kunnen wij mogelijk niet al onze diensten aan u leveren.

WIE HEEFT TOEGANG TOT MIJN GEGEVENS?

Autosmart heeft toegang tot uw gegevens in verband met de eerder genoemde doeleinden. Eventuele derden die bij de processen betrokken zijn, worden onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en aan deze verklaring.

RECHTEN BETREFFENDE GEGEVENS

De Algemene verordening gegevensbescherming van de EU kent u als betrokkene rechten toe die u kunt uitoefenen ten aanzien van de gegevens die wij over u bewaren. Kijk voor meer informatie over deze rechten op: https://ico.org.uk/for-the-public/is-my-information-being-handled-correctly/

HOE LANG BEWAART AUTOSMART MIJN GEGEVENS?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is in verband met onze normale bedrijfsvoering.

HOE BEVEILIGT AUTOSMART MIJN GEGEVENS?

Wij kennen en nemen onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van de gegevens die u aan ons verstrekt. Autosmart neemt passende technische, organisatorische en juridische maatregelen, zoals beveiligde servers, firewalls en encryptie van persoonsgegevens, om gegevens in applicaties te beschermen.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING

Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Autosmart behoudt zich het recht voor om deze verklaring op elk willekeurig moment aan te passen of te wijzigen. De datum van inwerkingtreden staat vermeld aan het begin van deze verklaring. Controleer deze pagina regelmatig en in elk geval voordat u persoonsgegevens verstrekt.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over deze verklaring of het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

Autosmart Information Compliance Officer

Automart International Ltd,

Lynn Lane,

Shenstone,

Lichfield WS14 0DH

info@autosmart.co.uk

HOE WE GEBRUIK MAKEN VAN COOKIES

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer opgeslagen te worden. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd en de cookie helpt het webverkeer te analyseren of laat uw weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies laten webapplicaties toe om u als een individu te antwoorden. De webapplicatie kan zijn werking op maat van uw behoeften, voorkeuren en aversies afstellen door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We maken gebruik van traffic log cookies om de pagina’s die gebruikt worden, te identificeren. Dit helpt ons om gegevens over het verkeer op de pagina te analyseren en onze website te verbeteren door hem aan te passen volgens de behoeften van de gebruiker. We gebruiken deze gegevens enkel voor statistische analyse, de gegevens worden vervolgens van het systeem verwijderd.

In het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden doordat ze het mogelijk maken om te volgen welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of eender welke gegevens over u, behalve de gegevens die u kiest met ons te delen.

 DIT ZIJN ONZE HUIDIGE COOKIES;

 • COOKIE naam
 • COOKIE beschrijving
 • CATEGORY_INFO Slaat de categorie-informatie op de pagina op waardoor pagina’s sneller worden weergegeven.
 • CUSTOMER Een geëncrypteerde versie van uw klant-id bij de shop.
 • CUSTOMER_AUTH Een indicator die aangeeft of u in de store bent ingelogd.
 • CUSTOMER_INFO Een geëncrypteerde versie van de klantgroep waartoe u behoort.
 • CUSTOMER_SEGMENT_IDS Slaat het klantsegment op IDEXTERNAL_NO_CACHE Een vlag die aangeeft of caching in- of uitgeschakeld is.
 • FRONTEND Uw sessie-id op de server.
 • LAST_CATEGORY De laatste categorie die u bezocht hebt.
 • LAST_PRODUCT Het meest recente product dat u bekeken hebt.
 • NO_CACHE Geeft aan of het toegelaten is om cache te gebruiken.
 • POLL de ID van polls waarin u recent hebt gestemd.
 • POLLN Informatie over welke polls waarin u hebt gestemd.
 • STF Informatie over producten die u naar vrienden gemaild hebt.
 • STORE De store-weergave of taal die u gekozen hebt.
 • USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Geeft aan of een klant toestemming gegeven heeft om cookies te gebruiken.
 • VIEWED_PRODUCT_IDS De producten die u recent bekeken hebt.

In de meeste browsers heeft u gedeeltelijke controle over veel cookies via de browserstellingen. Voor meer informatie over cookies, bijvoorbeeld hoe u kunt zien welke cookies er al zijn geplaatst, kunt u terecht op www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Lees hier meer over het beheren van cookies binnen veelgebruikte browsers:

Informatie over andere browsers is beschikbaar op de website van de ontwikkelaar.

Websites van derden

Deze website bevat links naar websites die geëxploiteerd worden door derden. Merk op dat dit privacybeleid enkel geldt voor de persoonlijke gegevens die wij verzamelen via deze website en we niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor persoonlijk gegevens die derden mogen verzamelen, opslaan en gebruiken via hun website. Wees voorzichtig en lees altijd het privacybeleid van elke website die u bezoekt, altijd zorgvuldig.

BIJGEWERKT OP 1 MEI 2018